Informatie

Over De Nederlandse Portretprijs (DNP)

Over Stichting De Nederlandse Portretprijs
Stichting De Nederlandse Portretprijs stelt zich ten doel om de hedendaagse portretkunst – in 2D en in 3D – te bevorderen. Om aandacht voor hiervoor te krijgen organiseert DNP eens in de twee jaar een wedstrijd onder in Nederland werkende portrettisten. Dit betreft twee geldprijzen, één in de categorie 2D en één in de categorie 3D, en daarbij prijzen voor Jong Talent (2D en 3D), eventueel aanmoedigingsprijzen en een Publieksprijs. Deze prijzen geven aan de winnende kunstenaars en aan de genomineerden de nodige publiciteit: via krant, televisie en social media. De prijs werd in 2017 voor het eerst uitgereikt.